Algemene huurvoorwaarden vakantiewoningen

Betalingen

Na ontvangst van de huurovereenkomst, betaalt de huurder per omgaande 30 % van de huursom (minimaal 100 euro). Het restant van de huursom, de waarborgsom en andere kosten moeten uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald zijn.

Na ontvangst van het saldo stuurt Ardechevakantie.be u de informatie over uw vakantiewoning toe (adres, naam contactpersoon, route etc.)De sleutel blijft eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van 100 €.

Indien het saldo niet binnen de gestelde termijn betaald is, heeft Ardechevakantie.be het recht de reservering te annuleren. De annuleringsbepalingen (zie onder) blijven in dit geval onverminderd van toepassing.

Indien men een dubbelwoonst niet volledig huurt, geeft men er zich rekenschap van dat het zwembad dient gedeeld te worden met de huurder van het andere deel.

Maximaal aantal personen

Het is niet toegestaan een huis met meer personen te betrekken dan bij de reservering is overeengekomen. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar is het verboden om andere gasten te laten overnachten in of bij het huis (tent of mobilhome). Dit wordt in Frankrijk beschouwd als "camping sauvage" oftewel wildcamperen. Bij het niet nakomen hiervan wordt de borgsom volledig ingehouden. Indien een dubbelwoonst wordt gehuurd, mag het meubilair en de inboedel niet gemixt worden. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wijzigingen

Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking, wat betreft aantal personen en betalingsregeling, kan Ardechevakantie.be administratiekosten berekenen. Wil de huurder een andere woning boeken of de overeengekomen periode wijzigen, dan wordt dit als annulering beschouwd.

Waarborgsom

Bij elk huis betaalt huurder een waarborgsom :

*vooraf met de betaling van het laatste gedeelte van de huursom; u ontvangt deze waarborgsom 2 weken na uw vertrek uit het huis terug op uw bankrekening.

Eventuele schade aan huis en inboedel worden met deze waarborgsom verrekend. Indien het huis niet schoon is bij uw vertrek mogen er schoonmaakkosten afgetrokken worden.

Aankomst en vertrek

Aankomst tussen 16 en 20 uur. Vertrek uiterlijk 10 uur. Soms kan hiervan worden afgeweken (bij akkoord van de eigenaar).

Wisseldag

Zaterdag is de wisseldag, maar afhankelijk van het seizoen(laagseizoen) kan dit, in samenspraak met verhuurder,  ook een andere dag zijn.

Zorg, schade en bijkomende kosten

De toegang tot het gehuurde mag u ontzegd worden als u zich niet als een goede huurder gedraagt. U dient met respect om te gaan met huis en tuin. Mocht er iets stuk gaan meldt dit dan direct aan de eigenaar. U bent aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Het zwembad mag niet gebruikt worden tijdens het laagseizoen (= afgedekt) aangezien dit ernstige schade kan veroorzaken.

Bijkomende kosten (elektriciteit, verwarmingskosten, etc…) in het laagseizoen worden na vertrek verrekend met de waarborg.

Controle

Bij aankomst kijkt de huurder of alles in orde is, zodat eventuele tekortkomingen, storingen of gebreken direct gemeld en verholpen kunnen worden. Meldingen dienen onmiddellijk na aankomst gedaan te worden (binnen 12 uur) anders bent u aansprakelijk voor eventuele schade.

Wettelijke aansprakelijkheid

Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens zijn huurperiode is ontstaan (dus ook brand, ed) Praktisch elke Belgische en Nederlandse brandverzekering heeft hiervoor een buitenlanddekking in de polis opgenomen.

Gelieve uw polis hierop te controleren en indien nodig aan te passen.

Annulering door huurder

Bij annulering meer dan 42 dagen voor aanvang van de huurperiode is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van 100 euro.

Bij annulering vanaf 42 dagen tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode is 60% van de huursom verschuldigd. Bij annulering vanaf 28 dagen tot de dag voor aanvang huurperiode is 90% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering op de dag van aankomst of later (of bij voortijdige beëindiging van het verblijf) is de gehele huursom verschuldigd.

In dit verband is een annuleringsverzekering raadzaam.

Annulering door Ardechevakantie.be

Indien Ardechevakantie.be genoodzaakt wordt een woning te annuleren (bijv bij extreme droogte, brand, overstroming, waterleiding- en elektriciteitsstoring etc) , zal huurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden, indien mogelijk met een of meer alternatieven. Bij het niet aanvaarden van een alternatief door de huurder betaalt Ardechevakantie.be het reeds door de huurder betaalde bedrag terug. Huurder kan Ardechevakantie.be niet aansprakelijk stellen voor enige andere kosten.

Aansprakelijkheid Ardechevakantie.be

Ardechevakantie.be is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de huurovereenkomst. Indien door overmacht (natuurgeweld, atoomreacties, brand, oorlog, etc) of door andere oorzaken waaraan Ardechevakantie.be geen schuld heeft de huurovereenkomst niet of slecht uitgevoerd kan worden, is Ardechevakantie.be niet aansprakelijk.

Ardechevakantie.be is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, toegebracht aan persoonlijke eigendommen van huurder aan het vakantiehuis en inventaris.

terug